095-252-10-10
Бонусы
Проверить бонусы

Публічна оферта з клієнтом

Інформаційна Диспетчерська Служба (надалі – ІДС), по тексту Договору – «СТОРОНА 1», яка належним чином зареєстрована відповідно до діючого законодавства України як господарюючий суб’єкт ФОП Причепій Ольга Олександрівна ЄДРПОУ 2492020422, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, з одного боку, і будь-яка фізична та юридична особа, що іменується в подальшому – «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цей Договір про надання інформаційних послуг (далі – Договір) з іншого боку, разом іменовані – «СТОРОНИ», уклали цей Договір про наступне:
ПРЕАМБУЛА
Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним.
Використовуючи контактні телефони інформаційно-диспетчерської служби:
050-531-36-83, 066-255-58-66, 063-759-65-05, 067-555-86-46, 067-902-32-85, 095-788-47-07, 099-180-10-10, 095-252-10-10, 067-259-24-59, 068-177-36-44, 097-721-58-45, 067-861-99-78, 050-604-41-78, 066-313-91-53, 050-325-67-61, 050-436-56-46. 066-319-12-13
або використовуючи мобільні додатки:
IOS
Android
СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРІН від використання послуг, які надаються СТОРОНОЮ 1.
Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ 2 умов Публічної оферти. Акцепт здійснюється шляхом телефонного дзвінка, СТОРОНОЮ 2 за вищезазначеними телефонами СТОРОНИ 1, розміщеними на Веб-сайті СТОРОНИ 1 за допомогою сайту та мобільного додатку.
База замовлень – сукупність інформації, наявної у розпорядженні інформаційно-диспетчерської служби щодо усіх наявних замовлень та інформації, пов’язаної зі станом їх виконання;
Вантаж – багаж, великогабаритні та інші речі, які перевозяться на прохання СТОРОНИ 2;
Веб-сайт СТОРОНИ 1 – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: http://www.nataxi.com.ua/.
СТОРОНА 1 – інформаційно-диспетчерська служба таксі (СТОРОНА 1);
Замовлення – комплекс інформації про намір СТОРОНИ 2 здійснити поїздку до певного пункту призначення особисто та/або забезпечити перевезення пасажирів та/або вантажу, наданої шляхом передачі за телефонами інформаційно-диспетчерської служби таксі, через мобільний додаток та через сайт;
СТОРОНА 2– фізична та юридична особа, яка отримує послуги за цим Договором;
Маршрут – шлях пересування транспортного засобу в процесі надання послуг перевезення;
Перевізник – особа, що надає СТОРОНІ 2 послуги перевезення пасажирів та/або вантажу. Інформаційно-диспетчерська служба таксі не надає послуг з перевезення, надає виключно інформаційно-консультаційні послуги за даним Договором;
Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів та/або вантажу, що надаються Перевізником СТОРОНІ 2;
Пункт відправлення – пункт, з якого починається виконання замовлення;
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором СТОРОНА 1 за зверненням СТОРОНИ 2 надає наступний комплекс послуг:
– інформує СТОРОНУ 2 про загальні вимоги Перевізника, що обумовлюють надання послуг перевезення;
– за наявності інформації інформує СТОРОНУ 2 про вартість послуг перевезення, визначену згідно з тарифами Перевізника;
– розміщує замовлення у своїй базі замовлень, до якої забезпечується доступ Перевізників;
– інформує СТОРОНУ 2 про Перевізника, який висловив згоду на прийняття замовлення до виконання із зазначенням марки, кольору та реєстраційного номера транспортного засобу Перевізника, а також про повідомлений Перевізником орієнтовний час його прибуття до пункту відправлення.
– за умови повідомлення Перевізником інформації, інформує СТОРОНУ 2 про прибуття Перевізника.
2.2. СТОРОНА 1 не надає послуг перевезення та його за жодних умов не може бути визнано Перевізником або ототожнена з ним.
2.3. За наявності технічної можливості, за попереднім обговоренням, СТОРОНА 1 для зручності СТОРОНИ 2 при здійсненні розрахунку з перевізником, генерує QR-код відповідно інформації наданої заздалегідь Перевізником.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Замовлення формується за інформацією, отриманою СОРОНОЮ 1 від СТОРОНИ 2 за контактними телефонами інформаційно-диспетчерської служби, через мобільний додаток чи сайт.
3.2. Інформація замовлення, необхідна для надання послуг за Договором:
3.2.1. Мінімально необхідна інформація, без отримання якої надання послуги Виконавцем неможливе:
– пункт відправлення;
– пункт призначення (при наявності проміжних пунктів призначення – усі такі пункти);
– бажаний строк прибуття Перевізника до пункту відправлення у випадку попереднього замовлення. Попереднім замовленням вважається замовлення здійснене не раніше години до бажаного Клієнтом часу здійснення замовлення та не пізніше ніж за добу;
– кількість пасажирів та/або вантажу,
- Інформацію про перевезення тварин або негабаритного вантажу;
– контактні дані СТОРОНИ 2.
3.2.2. Додаткова інформація щодо замовлення – бажаний клас транспортного засобу, бажаний маршрут, особливі умови перевезення, тощо.
3.3. При зверненні через контактні телефони інформаційно-диспетчерської служби для забезпечення якості надання послуг та здійснення внутрішнього контролю телефонні розмови між СТОРОНАМИ можуть бути записані.
3.4. При використанні мобільного додатку замовлення формується автоматично на підставі інформації, наданої СТОРОНОЮ 2 шляхом заповнення відповідних форм мобільного додатку.
3.5. Після отримання інформації, передбаченої п.3.2 Договору, СТОРОНА 1 інформує СТОРОНУ 2 про отримання замовлення, та розміщує сформоване замовлення у своїй базі.
3.6. За умови надходження у базу замовлень інформації від Перевізника про його згоду на виконання замовлення, СТОРОНА 1 інформує СТОРОНУ 2 про такого Перевізника.
3.7. Після виконання дій, передбачених п.3.6 Договору СТОРОНА 1 вважається таким, що у повному обсязі та належним чином виконав свої зобов’язання перед СТОРОНОЮ 2 по Договору. Складання будь-яких документів на підтвердження зазначених обставин не потребується.
3.8. Надання послуг за цим Договором для СТОРОНИ 2 – здійснюється безкоштовно.
3.9. СТОРОНА 1 не відповідає за коректність інформації, повідомленої СТОРОНОЮ 2 через телефон або через мобільний додаток. На СТОРОНУ 1 в жодному випадку не може бути покладено відповідальність з підстав некоректності інформації, зафіксованої у замовленні.
3.10. СТОРОНА 1 не відповідає за дотримання Перевізником повідомленого ним часу прибуття до пункту відправлення.
3.11. СТОРОНА 1 не визначає та не контролює обраний Перевізником маршрут та якість наданих ним послуг перевезення. Однак з метою покращення сервісу та оптимізації відносин з Перевізниками СТОРОНА 1 може проводити опитування СТОРОНИ 2 та іншим чином збирати інформацію щодо якості наданих послуг перевезення.
3.12. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за будь-які дії Перевізника та завдані ними шкоду та збитки.
4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПЕРЕВІЗНИКА
4.1. Наведена у цьому розділі інформація є узагальненням вимог Перевізників, що обумовлюють надання послуг перевезення. Зазначені в даному розділі вимоги ні в якому разі не можуть сприйматися як умови виконання цього Договору, але їх недотримання може слугувати підставою для відмови Перевізником у надані послуги СТОРОНІ 2. Така відмова не може бути підставою для відшкодування збитків СТОРОНІ 2.
4.2. Послуги перевезення надаються Перевізниками за дотримання СТОРОНОЮ 2 та пасажирами наступних умов:
4.2.1. Перевезення тварин здійснюється тільки за попередньою згодою Перевізника. Про перевезення тварини СТОРОНА 2 зобов’язаний проінформувати СТОРОНУ 1 при формуванні замовлення. За умови згоди Перевізника дозволяється перевезення:
– собак у намордниках за наявності повідця та підстилки, за виключенням карликових порід, які перевозяться на руках у пасажирів;
– дрібних тварин та птиць у клітках (коробках, кошиках, контейнерах та ін.) з цільним дном.
За перевезення великих собак Перевізник може стягувати додаткову плату за своїми тарифами.
Якщо СТОРОНА 2 не проінформував СТОРОНУ 1 про перевезення тварини, Перевізник може відмовити СТОРОНІ 2 у наданні послуги перевезення без застосування до нього будь-яких санкцій.
4.2.2. В ході поїздки СТОРОНІ 2 забороняється:
– вимагати перевезення вантажів, маса яких перевищує гранично допустиму для відповідного типу транспортних засобів;
– перевозити вантажі з різким запахом, небезпечні (легкозаймисті, вибухонебезпечні, токсичні, корозійні та ін.) речовини;
– перевозити холодну та вогнепальну зброю, а також речі та предмети, які можуть забруднити або пошкодити транспортний засіб;
– палити, користуватися запальничками чи іншими джерелами вогню та іскроутворюючими пристроями;
– вживати напої чи приймати їжу в транспортному засобі;
– відволікати водія від керування транспортним засобом, в тому числі розмовами через мобільний телефон.
4.3. Перевізник має право відмовити в наданні послуг перевезення особі, що перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
4.4. Перевізник має право встановити доплату за надання послуг перевезення:
– у випадку очікування ним початку виконання замовлення довше 5 хвилин з моменту прибуття до пункту відправлення;
– за перевезення негабаритного вантажу;
– у випадку зупинки на маршруті чи зміни маршруту на вимогу СТОРОНИ 2 чи іншого пасажира;
– у випадку використання платних стоянок чи автодоріг.
4.5. Перевізник має право вимагати від СТОРОНИ 2 сплати штраф за немотивовану відмову від поїздки після прибуття Перевізника до пункту відправлення у розмірі мінімальної вартості замовлення за тарифом.
5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Погоджуючись на отримання послуг за цим Договором СТОРОНА 2 надає Виконавцю на необмежений строк однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на збір, зберігання, обробку та використання своїх персональних даних.
5.2. СТОРОНА 1 не відповідає за використання СТОРОНОЮ 2 чи Перевізником інформації, розміщеної у базі замовлень внаслідок виконання цього Договору, та за збитки, понесені вказаними особами внаслідок отримання чи використання такої інформації.
5.3. Надання/отримання послуг перевезення з використанням інформаційних послуг СТОРОНИ 1 не є підставою для залучення СТОРОНИ 1 до відшкодування шкоди, завданої СТОРОНІ 2 або Перевізнику внаслідок надання послуг перевезення.
5.4. Жодні умови цього Договору не можуть трактуватися як гарантія надання СТОРОНІ 2 послуг перевезення.
5.5. СТОРОНА 1 має право у будь-який час вносити зміни до цього Договору, а СТОРОНА 2 без будь-якого додаткового підтвердження беззастережно приймає такі зміни та у повному обсязі погоджується із ними.
6. ПЛАТЕЖІ БАНКІВСЬКИМИ КАРТКАМИ
6.1 СТОРОНА 2 підтверджує, що він є власником картки, реквізити якої він використовує при сплаті послуг Виконавцю.
6.2 СТОРОНА 2 погоджується на зберігання Виконавцем токену картки та наступним використанням його для оплат без повторного введення реквізитів картки для замовлень з його номера телефону.
6.3 При поповненні карткою рахунку в системі повернення грошей на картку неможливе. Ці гроші можуть бути використані виключно на оплату майбутніх замовлень.

СТОРОНА-1
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
Причепій Ольга Олександрівна
Код ЄДРПОУ 2492020422
Свідоцтво платника єдиного податку серії
А № 047240
Тел. +38 (068)871-40-40

Договір публічної оферти водій

Copyright© 2015, Life Такси